Badtunnan är ett härligt sätt att koppla av. Sinnebilden av lyx och nordiskt badliv pryder vilken trädgård som helst, men faktum är att den omtyckta minipoolen har en mörk baksida. Vattenskador är faktiskt den vanligaste typen av skada i bostäder och orsakar varje år skador som uppgår till miljarder i skadebelopp.

Precis som i alla våtutrymmen är det viktigt att badtunnan installeras av en fackman. Detta är det första steget för att undvika omfattande vattenskada, som ofta har en tendens att bli riktigt dyra. De flesta vattenskador sker i våtrum som bad och kök, men de kan förekomma i alla rum i en fastighet – från vinden till kallären. Vanliga orsaker är gamla rör, ofördelaktiga vädertillstånd samt icke-fackmannamässiga vatteninstallationer. Skadorna på fritidshus ökade med 34 procent mellan 2009 och 2010, och sammanlagt anmäldes 22 268 skador. Av dessa kostar vattenskadorna försäkringsbolagen nästan 200 miljoner kronor varje år. Trots denna dystra verklighet ser prognosen ljus ut. Vattenskador går att förebygga, och i de flesta fritidshus sker vattenskadorna mellan oktober och april – månader då de flesta tillbringar som minst tid i fritidshuset. De grundläggande tipsen för att undvika vattenskadorna är enkla.

  • Se till att vattenledningarna är tömda under vintern. Det förhindrar att de fryser sönder när kylan kommer.
  • Stäng av huvudvattenkranen och frostskydda vattenlåsen med frysskyddsvätska.
  • Placera rännor under stuprören för att leda bort vatten från huset.
  • Kontrollera att alla dörrar och fönster är hela.
  • Be en granne att titta till huset om det blir storm, extra kallt eller kraftigt regn.

Om du känner mögellukt eller ser rost i en vattenledning kan det tyda på att det finns en läcka.

Vad gör jag om huset fått en vattenskada?

Många saneringsfirmor har journummer, vilket gör att du kan nå dem dygnet runt. Så fort du har upptäckt en fukt- eller mögelskada är det viktigt att få en granskning och bedömning av en fackman. När skada har konstaterats görs en besiktning för att fastställa dess omfattning och hur den uppkommit. En mögelskada kan ofta ta lång tid att upptäcka, och kräver omfattande arbete för att åtgärda. Möglet drabbar ofta fastigheter med dålig ventilation, och tecken kan vara fläckar, flagande färg eller andra typer av missfärgningar. Möglet utgör ett stort hälsoproblem, som kan framkalla astma, allergier och trötthet. Om mögelangreppet är ytligt kan det vara tillräckligt att avlägsna själva skadan, men om det växer synligt ökar halten av mögelsporer i luften och en sanering bör utföras. Ett vattenläckage leder ofta till omfattande skador och tidskrävande försök att spåra läckan. Golv och väggar kan behöva brytas upp, vilket inte enbart leder till att ens fritidshus eller bostad mest liknar en arbetsplats, men naturligtvis också till höga kostnader. Nya sökmetoder gör att man idag kan lokalisera vattenläckor utan att bila upp fastigheten. Tekniker som okulär besiktning, värmekamera, lyssnarutrustning och spårgas gör att uppbrytning av väggar och golv kan reduceras till ett minimum och ibland inte användas alls.

Så håll ut, om du drabbats av en vattenskada. Hjälp finns att få! Låt inte fritidshusens försäkringskostnader hindra dig från att njuta av din härliga badtunna i sommarvärmen. Se bara till att en fackman tittar till den först.