Renoveringar innebär ofta hantering av el och vissa saker får du göra själv medan andra saker måste skötas av utbildade elektriker. Det här är vad som gäller.

Sommaren är renoveringens tid och många arbeten kan du göra själv, vilket både sparar pengar och skänker en inre tillfredsställelse, som är svår att trumfa. Det är något speciellt att bjuda in vänner och bekanta för sommar- och höstmys på den altan som du försett med nattbelysning och infravärme för kyligare kvällar. Många elarbeten kan du göra själv, men vissa kräver utbildade och certifierade elektriker för att försäkringarna ska gälla om olyckan är framme.

Det här får du göra själv

Den viktigaste grundprincipen när du ska utföra elarbete själv är att du enligt lag måste ha tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet. Om du gör fel och olyckan är framme gäller inte försäkringen. Vet du inte hur man gör, tveka inte att fråga någon som kan om hjälp. Kanske har du en vän som är duktig på el och som kan hjälpa till. Tänk också på att använda bra elmaterial som klarar de förhållanden som gäller för just ditt elarbete.

Det du får göra själv handlar om enklare elarbeten som att byta lampor och proppar, men också byta lamphållare, montera skarvsladdar, montera strömbrytare och reparera apparatsladdar och skarvsladdar. Du får också byta ut strömbrytare och vägguttag på högst 16 A, som sitter i en egen dosa eller kapsling.

Det här får du inte göra själv

Det finns också mycket som du måste överlåta till en auktoriserad elinstallatör eller ett elinstallationsföretag. Du får till exempel inte göra elinstallationer i våtrum som badrum och dusch, lägga kabel i mark, förändra fasta installationer, byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat eller installera värmekabel eller golvvärme.

Om du är osäker på vad du får göra eller inte göra är det alltid en bra idé att kontakta en elektriker och fråga, eller varför inte kolla med Elsäkerhetsverket som kan bidra med mycket matnyttig information.

När du anlitar en elektriker är det dessutom viktigt att du kontrollerar att denne är auktoriserad så att försäkringen gäller om det skulle blir några problem med elinstallationen. Vissa oseriösa elektriker kan säkert vara billigare i stunden, men det kan bli dyrt i längden.